Obchodní podmínky

Letecký simulátor FlySim.cz provozuje firma:
AR-servis Steinbach s.r.o.
Jaselská 561/34
Praha 6 - Bubeneč
IČ: 01396188
DIČ: CZ01396188
Spisová značka: C 206014 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 107-4513930287/0100


I. Úvodní ustanovení
Zakoupením dárkového poukazu nebo konkrétního zážitku na simulátor FlySim.cz zákazník souhlasí s obchodními podmínkami společnosti AR-servis Steinbach s.r.o. (dále jen poskytovatel).
Obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.


II. Objednání zážitku
Poukaz na zážitek v simulátoru lze objednat a zakoupit na našich webových stránkách www.flysim.cz, zaplatit ho lze prostřednictvím platební brány, převodem na účet nebo dobírkou. Před provedením nákupu je nutná registrace zákazníka, která slouží k umožnění kontaktu se zákazníkem a pozdějšímu oveření platnosti poukazu. Osobní údaje uvedené v tomto formuláři slouží pouze pro účely komunikace poskytovatele se zákazníkem a nebudou poskytovány třetí straně. Údaje o platební kartě nejsou bankou společnosti AR-servis Steinbach s.r.o. poskytovány (více viz VII. Prohlášení o ochranně osobních údajů). 


III. Způsob platby
Poukaz na let v simulátoru lze uhradit:
a) kreditní kartou přes platební bránu na stránkách www.flysim.cz
b) bankovním převodem na číslo účtu 107-4513930287/0100, kde jako variabilní symbol uvedete číslo vaší objednávky.
c) na dobírku prostřednictvím České pošty a.s. V případě této volby Vám bude poukaz zaslán na adresu uvedenou v objednávce.
Ceny zážitků a poukazů v E-shopu jsou uvedeny včetně DPH.


IV. Odeslání poukazu
Poukaz na let v simulátoru odesíláme v elektronické formě (jpeg) na e-mailovou adresu uvedenou ve vaší registraci do 48 hodin od obdržení platby na náš účet.
Pokud při objednávce zvolíte jako způsob doručení odeslání poštou, bude vám dárkový poukaz nebo poukaz na konkrétní let v simulátoru zaslán na adresu uvedenou v registračním formuláři do 5 pracovních dnů od obdržení platby na účet. 


V. Poukaz na konkrétní zážitek/Dárkový poukaz
Poukaz na konkrétní zážitek opravňuje zákazníka k absolvování zážitku vybrané délky, náplň zážitku lze upřesnit ještě před zahájením letu, nebo v jeho průběhu dle přání zákazníka. Poukaz na konkrétní zážitek lze prodloužit a použít jej k úhradě zážitku o vyšší ceně, pouze však po předchozí domluvě a ještě před rezervací zážitku v rezervačním systému na stránkách www.FlySim.cz. Rozdíl v ceně zážitků lze uhradit pouze hotově na místě zážitku.
Dárkový poukaz lze zakoupit v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč a 5000 Kč. Tento typ poukazu slouží k uhrazení části platby za zážitek.
Oba typy poukazů jsou platné 12 měsíců od data jejich vystavení. Po uplynutí této doby poukaz pozbývá platnost. Platnost poukazu je možné prodloužit po uhrazení poplatku 30% z ceny zážitku.
Poukazy jsou přenosné, je však nutné je předložit pro ověření pravosti před zahájením zážitku na simulátoru FlySim.cz. Bez předložení poukazu není absolvování zážitku možné v případě, že byl poukaz darován jiné osobě, než která byla zaregistrována při jeho zakoupení. V případě ztráty poukazu je poskytovatel oprávněn provést identifikaci zákazníka pomocí platného dokladu totožnosti.
Každý poukaz lze uplatnit pouze jedenkrát.


VI. Rezervace letu
Rezervace termínu je možná až po zakoupení poukazu na konkrétní zážitek a přidělení unikátního kódu v našem online rezervačním systému na stránkách www.flysim.cz nebo telefonicky na čísle +420 739 544 181.


VII. Storno podmínky
A. Storno rezervace
Zrušit rezervaci nebo termín zážitku je možno nejpozději 48 hodin před začátkem objednaného zážitku.
V případě pozdějšího zrušení rezervace nebo změny termínu účtujeme storno poplatek ve výši 50 % ze zaplacené ceny zážitku.
V případě, že se vůbec nedostavíte nebo neprovedete změnu termínu rezervace do doby začátku objednaného zážitku, váš poukaz pozbývá platnosti a nemůže být znovu použit.
Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit termín zážitku z technických nebo jiných vážných důvodů. V tomto případě bude zákazníkovi poskytnut nejbližší vhodný náhradní termín dle jeho výběru a případně bude bezplatně prodloužena platnost poukazu.
B. Storno zakoupeného poukazu
Vrácení poukazu na konkrétní zážitek nebo dárkového poukazu je možné nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne, kdy byl poukaz zakoupen. Váš požadavek na stornování poukazu je nutné zaslat na e-mail info@flysim.cz, ve kterém uvedete unikátní čislo poukazu, datum vystavení poukazu a vaší identifikaci včetně čísla účtu, kam mají být peníze vráceny (tak, jak byla vyplněna ve formuláři při nákupu). Bude vám vrácena částka v celá hodnotě poukazu a to nejpozději do 14 dnů od obdržení žádosti o stornování poukazu. Náklady vzniklé s proplacením poukazu hradí kupující. V případě, že byl poukaz zaslán poštou, musí kupující spolu s žádostí o storno e-mailem, zaslat poukaz zpět na adresu AR-servis Steinbach s.r.o., Jaselská 561/34, Praha 6, 160 00. Částka bude proplacena zpět do 14 dnů od obdržení poukazu.


VIII. Provozní řád
Úvod.
Letecký simulátor FlySim.cz je elektronické a mechanické zařízení, které je schopno simulovat normální let dopravního letadla, ale i mnoho kritických situací, které lze v dopravním letectví zažít. Není certifikovaným simulátorem a není proto primárně určen k výcviku pilotů, ale především pro zábavu. Přesto však velmi realisticky simuluje prakticky všechny systémy letounu a jejich závady včetně efektů vlivu reálného i simulovaného počasí.
a) Ovládání simulátoru je možné pouze pod dozorem našeho instruktora
b) Neuposlechnutí pokynů instruktora, které by vedlo k poškození některé části simulátoru, je považováno za porušení provozního řádu a případná škoda bude požadována k úhradě.
c) Vstup do prostorů simulátoru je bez věkového omezení, osoby mladší 18-ti let však musí mít doprovod dospělé osoby.
d) Vstup do kokpitu je povolen osobám s hmotností do 125 kg.
e) Vstup do kokpitu je povolen osobám starším 15-ti let, u osob do 18 let věku je nutný doprovod dospělé osoby.
f) Vstup do prostorů simulátoru a kokpitu je povolen ve venkovní obuvi, v případě jejího silného znečištění vám budou poskytnuty igelitové návleky na obuv. Nedoporučujeme pilotování v obuvi s podpatky.
g) Do prostorů simulátoru je zakázán vstup silně podnapilým osobám, či osobám pod vlivem omamných nebo psychotropních látek.
h) Ve všech prostorách simulátoru je kouření zakázáno.
i) Při porušení tohoto provozního řádu má právo instruktor neukázněného zákazníka vykázat z prostorů simulátoru a to bez nároku na náhradu.
Upozornění:
Letecký simulátor FlySim.cz není určen k nácviku řízených náletů na budovy nebo k nácviku záměrných kolizí s terénem.
Vzhledem k optickému efektu panoramatické projekce může u některých osob dojít k pocitu závratě či nevolnosti.
Příchodem do prostorů simulátoru FlySim.cz a předložením platného poukazu k zážitku vyjadřuje držitel tohoto poukazu souhlas s provozním řádem leteckého simulátoru FlySim.cz.


IX. Prohlášení o ochranně osobních údajů
Všechna osobní data, získaná od zákazníka, jsou chráněna před zneužitím dle zákona č. 101/2000 Sb.
Data uvedená při registraci slouží k identifikaci a autorizaci zákazníka nakupujícího v e-shopu a jsou používána k realizaci objednávky a pro případnou komunikaci se zákazníkem. Registrační data obsahují následující údaje: jméno a příjmení, dodací adresu, telefon a elektronickou adresu.
Informace o objednávkách jsou shromažďovány a uchovávány po celou dobu, kdy zákazník používá objednávkový systém. Slouží k realizaci doručení objednaných poukazů, pro reklamaci, nebo storno objednávky.
Veškerá osobní data, která zákazník poskytuje v průběhu objednávky jsou důvěrná a nejsou poskytována třetí osobě.
Používáním internetových stránek www.flysim.cz a našeho e-shopu zákazník souhlasí se shromažďováním nutných osobních údajů a údajů o vašich objednávkách.
Souhlas je platný po dobu nutnou k uskutečnění objednávky a realizaci objednaného zážitku.
V případě, že nebude ze strany zákazníka udělen souhlas s výše uvedenými obchodními podmínkami včetně provozního řádu a prohlášením o ochranně osobních údajů, nebude možno ze strany poskytovatele objednávku ani zážitek realizovat.

X. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost AR-servis Steinbach s.r.o., se sídlem Jaselská 561/34, Praha 6, 160 00, IČ 01396188, DIČ CZ01396188, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 206014 provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zážitku na leteckém simulátoru Airbus A320 FlySim.cz nebo k prodeji dárklového poukazu pro nákup takového zažitku prostřednictvím e-shopu na www.flysim.cz, a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

1.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

1.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a rezervací termínů pro uskutečnění zakoupených zážitků, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

2.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti, jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce účetní služby a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

4.2. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

4.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

5.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

5.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

5.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Udělujete tímto souhlas společnosti AR-servis Steinbach s.r.o., se sídlem Jaselská 561/34, Praha 6, 160 00, IČ 01396188, DIČ CZ01396188, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 206014 (dále jen „správce“), aby zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací adresa, název společnosti, e-mail a telefonní číslo.

2. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je pouze realizace objednávky a rezervace zážitku, nikoli zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

5. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 12 měsíců od udělení Vašeho souhlasu se zpracováním pro tento účel, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel zpracování.


6. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

8. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat napsáním zprávy elektronickou poštou na adresu správce: info@flysim.cz.

9. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

10. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutné k uzavření a realizaci smlouvy (objednávky zážitku a jejího doručení).

11. Odesláním objednávky prostřednictvím e-shopu na www.flysim.cz souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v míře uvedené výše v tomto dokumentu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2015.